Document acties

U bent hier: Home / Cao Bedrijfsfonds Apotheken algemeen bindend verklaard

Cao Bedrijfsfonds Apotheken algemeen bindend verklaard

19-08-2020

Het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid heeft de cao Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (SBA) 2020-2022 algemeen verbindend verklaard. De cao SBA heeft een looptijd van 31 juli 2020 tot en met 31 oktober 2022. De cao-partijen VZA, ASKA, FNV en CNV Connectief, sector CNV Zorg & Welzijn beogen met deze cao goede scholing, arbeidsverhoudingen en -omstandigheden en een goede werking van de sectorale arbeidsmarkt in de apotheken te bevorderen en in stand te houden.
Iedere werknemer en werkgever die onder deze cao valt, heeft het recht om deel te nemen aan en gebruik te maken van de door de SBA gefinancierde activiteiten. De werkgever is hiervoor een bijdrage verschuldigd. Deze zal voor de duur van de cao 0,35% van de loonsom bedragen van de maandsalarissen van iedere werknemer die bij de werkgever in dienst is. Appolaris zal de inning van de premie voor het jaar 2020 verzorgen.

De cao-partijen willen efficiënt en duurzaam omgaan met middelen en materialen waardoor de cao alleen digitaal beschikbaar is.

Werkgevers met vragen over de cao SBA 2020-2022 kunnen contact opnemen via info@vza.nu. Werknemers kunnen terecht bij hun vakorganisatie of bij de servicedesk van SBA via 0900 722 26 67 of  .

Bekijk de cao SBA 2020-2022
Contact

Hebt u een vraag?
Neem dan contact op met de VZA:

info@vza.nu

070 – 373 72 71

Aanmelden

 
Word lid van de VZA

 

Lid worden van VZA? Aanmelden

Back to top