Document acties

U bent hier: Home / Actueel / Nieuws / Veelgestelde vragen rondom Corona (COVID-19)

Veelgestelde vragen rondom Corona (COVID-19)

07-05-2020

Waar kunnen we met algemene vragen over het coronavirus terecht?

De overheid heeft de lijnen opengezet voor alle vragen over corona op het speciale nummer 0800-1351.

Hoe verspreidt het coronavirus zich?

Het nieuwe coronavirus wordt overgedragen door hoesten en niezen. Tot nu toe lijkt de overdracht van het virus tijdens de incubatietijd, dus voordat er klachten ontstaan, een zeer kleine rol te spelen. Wel is bekend dat hoe zieker iemand is, hoe meer virus hij kan verspreiden.

Bekijk live de wereldwijde verspreiding van het virus

Wat zijn de symptomen van het coronavirus?

Mensen met het coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten. Denk aan hoesten of kortademigheid.

Moet ik mijn vergaderingen en bijeenkomsten annuleren?

De VZA adviseert alle vergaderingen en bijeenkomsten zoveel mogelijk, en indien mogelijk, telefonisch te laten plaatsvinden. Niet noodzakelijke afspraken kunnen uiteraard uitgesteld worden. Fysieke bijeenkomsten van kleine gezelschappen kunnen plaatsvinden indien noodzakelijk, maar neem ook daarin de benodigde voorzorgsmaatregelen om risico’s zoveel mogelijk te beperken.

Welke maatregelen kunnen we nemen op het gebied van persoonlijke hygiëne?

U kunt een aantal maatregelen nemen op het gebied van persoonlijke hygiëne:

 • Was regelmatig de handen met water en zeep. Droog de handen met een papieren doekje en gooi deze daarna in de vuilnisbak.
 • Raak zo min mogelijk uw ogen, neus en mond aan.
 • Gebruik papieren zakdoekjes tijdens het hoesten en niezen. Gebruik deze eenmalig en gooi ze daarna in de vuilnisbak.
 • Hoest of nies in de binnenkant van uw elleboog of mouw.

De Rijksoverheid heeft een poster gemaakt met tips om de verspreiding van het nieuwe coronavirus (COVID-19) te voorkomen.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/03/01/communicatiemiddelen-preventie-en-publieksvragen 

Welke voorzorgsmaatregelen kunnen we nemen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan in de apotheek?

U kunt een aantal maatregelen nemen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan in uw apotheek:

 • Probeer contact te vermijden met mensen die het coronavirus hebben
 • Probeer lichamelijk contact met anderen te verminderen, zoals het schudden van handen
 • Moedig persoonlijke hygiëne aan
 • Reinig regelmatig de werkplekken 

Hoe kunnen we werkplekken in de apotheek het beste reinigen?

Door oppervlakken die vaak met de handen door verschillende mensen worden aangeraakt dagelijks schoon te maken, wordt de kans op besmetting zo klein mogelijk. We adviseren de volgende richtlijnen voor het reinigen van de werkplek:

 • Verwijder magazines, kranten en dergelijke uit wachtruimtes
 • Reinig oppervlakken met een normaal schoonmaakmiddel
 • Droog en reinig iedere dag de benodigdheden die voor de reiniging worden gebruikt
 • Probeer ruimtes zo goed mogelijk te ventileren door bijvoorbeeld ramen open te zetten of door een goed onderhouden airconditioningssysteem aan te zetten.

Schoonmaakpersoneel loopt extra risico op besmetting. Zij kunnen zich beschermen door het goed wassen van de handen met water en zeep.

Welke hygiënische middelen zijn handig om in de apotheek te hebben?

Schoonmaken en persoonlijke hygiëne zijn belangrijke manieren om het risico op besmetting te verkleinen. Hiervoor kunt u allerlei hygiënische hulpmiddelen inkopen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Handdesinfectiemiddelen
 • Papieren handdoeken
 • Papieren zakdoeken
 • Kantoorreinigingsmiddelen 

Wat kunnen we als werkgevers doen om medewerkers te beschermen? 

 • Communiceer de hygiënemaatregelen met uw medewerkers;
 • Let op dat uw werknemers zich hieraan houden en elkaar daarop aanspreken;
 • Zorg voor voldoende handzeep, desinfecterende gel en tissues op de werkplek en in toiletten;
 • Maak regelmatig schoon (onder meer deurklinken, lichtknoppen, trapleuningen, toetsenborden en computermuizen);
 • Facilitair: inzet van extra hygiëneproducten en schoonmaak om besmetting te voorkomen.
 • HR: extra inzet op arbo-en verzuimbeleid.

Een medewerker komt terug van vakantie uit een gebied waar besmettingen zijn. Kunnen we de toegang tot het werk weigeren?

Als uw medewerker geen ziekteverschijnselen heeft, is er geen reden om hem te weren van het werk. Heeft uw medewerker wel ziekteverschijnselen dan moet hij telefonisch contact opnemen met de huisarts of lokale Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD).

Kunnen we personeel dwingen thuis te werken omdat we geen risico willen lopen dat het coronavirus zich via de apotheek verspreidt?

In het algemeen bepalen u en uw personeel samen waar zij werken. Als bij een van uw personeelsleden het virus is vastgesteld, dan doet de GGD zogenoemd contactonderzoek.

De werknemer weigert om naar het werk te komen uit vrees voor besmetting. Wat kunnen we doen?

 • Als de werknemer ziek is gelden de gebruikelijke regels bij ziekte. De werknemer moet zich ziek melden en zich aan de verdere procedures houden die bij de werkgever gelden. De werkgever zal in het algemeen gehouden zijn het loon door te betalen. 
 • Er zijn voorbeelden van werknemers die niet op hun werk willen komen, omdat ze vrezen door patiënten of collega’s te worden besmet. Als er geen enkele reden is om hier bang voor te zijn, probeer deze angst dan weg te nemen.
 • Als werknemers desondanks niet op hun werk willen komen zonder dat u daarmee instemt, geldt dat als werkweigering. U kunt dan de loonbetaling stopzetten. Waarschuw de werknemer wel dat dit de consequentie is als hij niet op het werk verschijnt.

 

Wanneer kunnen apotheekmedewerkers getest worden op COVID-19?

Voor de uitgangspunten van het testbeleid bij apothekers en apotheekmedewerkers, zie de bijlage Testbeleid zorgmedewerkers buiten ziekenhuis. Totdat de testuitslag bekend is moet de zorgmedewerker zoveel mogelijk thuis blijven. Medewerkers kunnen in overleg met werkgever werken met persoonlijke beschermingsmiddelen om te voorkomen dat het virus wordt overgedragen.

Moeten we het loon doorbetalen als een werknemer tijdens vakantie vanwege besmetting met het coronavirus ziek is en in het buitenland in quarantaine of isolatie moet blijven?

Uw werknemer is ziek en u moet zijn loon doorbetalen. De dagen dat hij ziek is gelden niet als vakantiedagen, maar als ziekteverlofdagen.

Kunnen werknemers aanspraak maken op calamiteitenverlof, kort verzuim verlof of kortdurend zorgverlof?

 • Ja, in voorkomende gevallen kan calamiteitenverlof of kort verzuimverlof worden opgenomen, bijvoorbeeld als de school of crèche sluit en de werknemer met spoed zijn kind op moet halen. Het verlof kan ook nog voor de volgende dag gelden als de school of crèche gesloten blijft, en de werknemer op zo’n korte termijn zijn kind niet kan onderbrengen.
 • Calamiteitenverlof of kort verzuimverlof kan hooguit enkele dagen duren. Voor bijvoorbeeld quarantaine kan geen calamiteitenverlof worden opgenomen, omdat daar al duidelijk is dat dit langer dan enkele dagen gaat duren.
 • Kortdurend zorgverlof kan een rol spelen als de werknemer de noodzakelijke verzorging op zich moet nemen van een ziekte van een persoon als omschreven in de Wet Arbeid en Zorg.

Hoe moeten we in de apotheek handelen als er een patiënt met het coronavirus binnenkomt?

Zet de patiënt in een aparte ruimte en geef de patiënt een chirurgisch mondmasker. Neem contact op met de GGD. Als de patiënt voldoet aan de criteria voor afname van diagnostiek voor COVID-19, kan de GGD u vragen na te gaan of en wanneer de patiënt in de wachtruimte heeft gezeten en een lijst met contacten te maken van personen die ook in de wachtruimte hebben gezeten. Ventileer de ruimte waar de patiënt heeft gezeten minimaal een half uur. Reinig en desinfecteer de ruimte hierna.

Wat is het advies voor bezorgers van medicatie bij patiënten thuis?

Bezorgers van medicatie kunnen de medicatie voor de deur van een patiënt neerleggen en aanbellen. Vervolgens nemen zij twee meter afstand en wachten ze totdat de deur opengaat en de patiënt de medicatie oppakt. Volgens de Geneesmiddelenwet wordt onder ter hand stellen verstaan: “het rechtstreeks verstrekken of doen bezorgen van een geneesmiddel aan de patiënt voor wie het geneesmiddel is bestemd”. Bezorgers dienen er derhalve op te letten dat de medicatie goed ontvangen wordt. Tevens kunnen apothekers een brievenbusverklaring gebruiken. Een patiënt verklaart daarmee akkoord te gaan met het bezorgen van de geneesmiddelen via de brievenbus als de patiënt niet thuis is.

Welk advies moet ik patiënten in het buitenland geven die medische hulp nodig hebben?

Patiënten die zich momenteel in het buitenland bevinden en wegens omstandigheden daar moeten blijven, kunnen voor (medisch) advies (bij opraken van eventuele geneesmiddelen of overige hulpvragen) telefonisch contact opnemen met de alarmcentrale van hun zorgverzekeraar. De alarmcentrale kan bemiddeling bieden bij medische hulp in het buitenland. Het telefoonnummer van uw alarmcentrale treft u in de meeste gevallen op de achterkant van uw zorgverzekeringspas.

Mag ik desinfecterende handalcohol en –gel zelf bereiden in de apotheek en verkopen aan particulieren?

Huiddesinfectiemiddelen die worden toegepast op de intacte huid vallen onder de biocide wetgeving. Biociden mogen in Nederland en Europa alleen worden verkocht als de producent kan aantonen dat ze veilig zijn bij gebruik. Dat wordt beoordeeld door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Om een middel toegelaten te krijgen tot de markt, moet er een aanvraag worden ingediend. Zo’n aanvraag gaat vergezeld van een dossier met alle informatie die nodig is voor de beoordeling van de mogelijke effecten op mens, dier en milieu. De aanvraag neemt ongeveer één jaar in beslag. Zolang er geen toelating is verleend, is het niet toegestaan om een eigen bereiding van een desinfecterend middel te verkopen.

Mag ik desinfecterende handalcohol en -gel zelf bereiden in de apotheek voor professioneel gebruik?

Met professioneel gebruik wordt gebruik door de zorginstelling zelf bedoeld, in het kader van de uitoefening van het beroep. Volgens de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (artikel 43) is het verboden biociden zonder toelating voorhanden of op voorraad te hebben. Het gebruik binnen de zorginstelling is dus niet toegestaan. Gebruik van huiddesinfectiemiddelen is alleen toegestaan als het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) toestemming heeft verleend (zie antwoord hierboven).

Meer informatie

De situatie is aan verandering onderhevig, omdat het een virusuitbraak betreft, waarover niet alles duidelijk is. De gegeven adviezen kunnen daarom ook wijzigen. Voor meer informatie kunnen apothekers terecht op RIVM.nl 

Navigatie
Contact

Hebt u een vraag?
Neem dan contact op met de VZA:

info@vza.nu

070 – 373 72 71

Aanmelden

 
Word lid van de VZA

 

Lid worden van VZA? Aanmelden

Back to top