Document acties

U bent hier: Home / Actueel / Nieuws / Vacature VZA bestuurslid

Vacature VZA bestuurslid

09-01-2020

De Vereniging Zelfstandige Apothekers (VZA) behartigt de ondernemersbelangen van haar leden op het terrein van arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen en goede arbeidsomstandigheden van de zelfstandig openbare apotheken in Nederland.

Wat doen VZA bestuursleden?

Een belangrijk focuspunt van de VZA als werkgeversvertegenwoordiger is om invloed te houden op de loonkosten. Immers, de loonkosten zijn de grootste kostenpost voor de apotheek. Door middel van het afsluiten van Cao’s tracht de VZA marktconforme arbeidsvoorwaarden overeen te komen in overleg met de vakbonden FNV, CNV en LAD.

De VZA vindt het van groot belang dat de pensioenregelingen voor de sector betaal- en beheersbaar blijven en zoekt continu de dialoog met PMA en BPOA. Daarnaast zet de VZA zich in voor voldoende beschikbaar en kwalitatief geschoold personeel door middel van bij- en nascholing.

Wilt u graag als eerste op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen in de sector? Wilt u als apotheker een bijdrage hieraan leveren? Dan heeft u nu de kans om lid te worden van het VZA bestuur!

Verwachte inzet

Het bestuur vergadert maandelijks ca. 2 uur bij de SBA te Nieuwegein.

Wat krijgt u ervoor terug?

  • Een unieke bestuurlijke ervaring in een collegiaal team.
  • Een bestuursfunctie waarin u invloed kunt uitoefenen op de sociaal economische belangen van de VZA leden.
  • Uren en reiskosten voor vergaderingen worden conform de standaard VZA-afspraken vergoed.

Meer informatie

Belangstellenden kunnen contact opnemen met Wing Yan Lam: 070 – 37 37 271 / w.y.lam@knmp.nl.

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de heer Frits Offermann (voorzitter) en/of mevrouw Wendy Cox-Hofman (penningmeester) via info@vza.nu.

Navigatie
Contact

Hebt u een vraag?
Neem dan contact op met de VZA:

Aanmelden

 
Word lid van de VZA

 

Lid worden van VZA? Aanmelden

Back to top