Document acties

U bent hier: Home / Actueel / Nieuws / Status overleg Cao Apotheken

Status overleg Cao Apotheken

17-07-2019

Onderstaand een update van het overleg tussen de vakbonden FNV en CNV met ASKA en VZA.

Partijen hebben gezamenlijk besloten het overleg over een nieuwe cao voor werknemers in de apotheken voorlopig op te schorten. Op vrijdag 14 juni, woensdag 26 juni en maandag 1 juli jl. hebben cao-partijen in een goede en constructieve sfeer met elkaar gesproken over de voortzetting van de CAO ná 1 mei 2019. Zowel de vakorganisaties als ASKA/VZA hebben de intentie uitgesproken om te komen tot een nieuwe CAO.

Tijdens de 3 overleggen hebben cao-partijen met elkaar een aantal gezamenlijke thema’s bepaald die zij gedurende de looptijd van de cao willen uitwerken, waaronder generatiebeleid en de salarisverhouding tussen functies.

Uiteraard is ook de loonontwikkeling aan de orde gekomen. De beschikbare loonruimte komt grotendeels uit gelden die verzekeraars beschikbaar stellen aan de apotheek-branche.

De grootte daarvan wordt bepaald door het zogenaamde OVA percentage. Dit staat voor de overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling. Dit is het percentage waarmee de personele kosten geïndexeerd dienen te worden. De verzekeraars dienen de OVA-ruimte op te nemen in hun tarieven.

Partijen constateren dat verzekeraars op dit moment de OVA-ruimte vooralsnog niet beschikbaar stellen aan de sector. Om die reden hebben cao-partijen besloten om de krachten te bundelen en te onderzoeken of en zo ja, welke acties er mogelijk zijn richting de verzekeraars om hen er toe te bewegen die ruimte toe te kennen. Daarbij worden juridische stappen niet uitgesloten.

Voor de werknemers in de apotheken betekent dit dat alle bepalingen uit de huidige cao (die per 1 mei jl. afgelopen is) voorlopig blijven gelden. Nieuwe afspraken over voortzetting van de cao en o.a. de loonontwikkeling worden gemaakt zodra er meer bekend is over de te ondernemen stappen richting de verzekeraars. Partijen hebben daarom gezamenlijk afgesproken dat zodra daar meer duidelijkheid zij het cao-overleg zullen hervatten.

Uiteraard houden cao-partijen jullie op de hoogte als er meer nieuws te melden valt.

Navigatie
Contact

Hebt u een vraag?
Neem dan contact op met de VZA:

Aanmelden

 
Word lid van de VZA

 

Lid worden van VZA? Aanmelden

Back to top