Document acties

U bent hier: Home / Actueel / Nieuws / Ontwikkelingen Cao Apotheken - Advies eenzijdige loonsverhoging

Ontwikkelingen Cao Apotheken - Advies eenzijdige loonsverhoging

08-06-2018

Werkgevers VZA en ASKA hebben eind februari een eindbod neergelegd bij de vakbonden. De vakbonden hebben dit – na consultatie van hun achterbannen – afgewezen en beraden zich op nadere stappen. VZA en ASKA hebben gemeend met het eindbod een passend voorstel te hebben gedaan en vinden het spijtig dat dit nog niet heeft geleid tot een nieuwe Cao Apotheken.

Ontwikkelingen in de apotheekbranche

Werkgevers hechten veel belang aan inzet van goed gekwalificeerd personeel tegen concurrerende loonkosten, ook met het oog op de loonontwikkeling in de zorgsector. Van belang is dat er in het regeerakkoord bezuinigingen voor apotheken zijn aangekondigd. Daarbij speelt ook de onzekerheid omtrent de ontwikkelingen van het pensioen. Door het uitblijven van een nieuwe Cao Apotheken willen VZA en ASKA ook niet dat er loonafspraken met terugwerkende kracht moeten worden gemaakt om de dan ontstane achterstand in loonontwikkeling te compenseren.

Advies eenzijdige loonsverhoging

VZA en ASKA zijn van mening dat de loonsverhoging in het eindbod recht doet aan de rol en verantwoordelijkheid als goede werkgever. Mede om deze redenen adviseert VZA haar leden om de lonen van de apotheekmedewerkers vallend onder de Cao Apotheken structureel te verhogen met 1,5% per 1 juli 2018.

Hier vindt u de salarisschalen waarin de 1,5% loonsverhoging per 1 juli 2018 is verwerkt.

Ondanks dit eenzijdige besluit zonder overeenstemming met de vakbonden, blijven werkgevers streven naar nieuwe cao-afspraken.

Bekijk het eindbod van VZA en ASKA

Lid worden van VZA? Aanmelden

Back to top