Document acties

U bent hier: Home / Actueel / Nieuws / Onderhandelingsresultaat Cao Apotheken bereikt

Onderhandelingsresultaat Cao Apotheken bereikt

14-12-2018

Er is een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe Cao Apotheken. Hieronder treft u het bereikte onderhandelingsresultaat aan voor een nieuwe Cao Apotheken en de afspraak over de wijziging van de pensioenregeling PMA, dat door alle cao-partijen aan de achterbannen wordt voorgelegd. VZA legt dit uiteraard aan u als VZA-lid voor. ASKA legt het onderhandelingsresultaat ook op korte termijn aan haar leden voor. Een definitief besluit van de achterbannen van de vakbonden wordt voor de kerstdagen verwacht.

Bekijk het onderhandelingsresultaat

Het is geen gemakkelijke opgave geweest, maar met deze afspraken menen de onderhandelaars van ASKA en VZA tot een akkoord te zijn gekomen waarmee wordt voldaan aan de wensen van haar beider leden.

Oproep ALV en stemming op het onderhandelingsresultaat

VZA nodigt u hierbij uit om op vrijdag 21 december a.s. aanwezig te zijn bij de ALV. De ALV vindt plaats op vrijdag 21 december 2018 van 9.30-10.30 uur bij de SBA, Fultonbaan 22 te Nieuwegein. U kunt zich voor de ALV aanmelden via . De agenda en vergaderstukken worden u na aanmelding toe gestuurd.

Onderhandelaar Diederik Bolhuis zal op de ALV een toelichting geven op het onderhandelingsresultaat en kunt u uw stem uitbrengen op het onderhandelingsresultaat.

Indien u niet aanwezig kunt zijn bij de ALV, kunt u ook digitaal uw stem uitbrengen. U ontvangt hiervoor per e-mail een link. Deze is geldig tot donderdag 20 december a.s. tot 12:00 uur. Uw digitale stem is gelijk aan een stem uitgebracht op de ALV.

Ieder lid heeft per zelfstandige apotheekvestiging één stem in de ALV. U kunt een ander stemgerechtigd lid schriftelijk volmacht verlenen voor het uitbrengen van uw stem(men), voor ten hoogste 5 personen. Als u een ander stemgerechtigd lid een volmacht geeft, geeft u dat dan vóór de ALV door via .

Afspraken nieuwe Cao Apotheken

De looptijd van de Cao Apotheken is van 1 mei 2017 tot 1 mei 2019 (of 1 juni 2019 als dat nodig is voor de algemeen verbindend verklaring). Bij de afspraken omtrent de loonontwikkeling hebben de onderhandelaars gekeken naar de (financiële) situatie in de apotheek.

De loonontwikkeling die is afgesproken is een:

  • structurele verhoging van salaristabellen van de Cao met 2% per 1 april 2019;
  • incidentele uitkering van 1,5% over het bruto jaarsalaris 2018 in april 2019.

Indien u reeds een verhoging hebt toegepast op de Cao-salarisschalen van 1 april 2017, vult u het reeds verhoogde loon per 1 april 2019 aan tot de afgesproken verhoging van 2%. Als u bijvoorbeeld een loonsverhoging van 1,5% hebt gegeven per 1 juli 2018, betekent dat nog een verhoging van 0,5% per 1 april 2019.

Ook is er een verlaging afgesproken van de hoogte van de loondoorbetaling van ziekte, door aan te haken bij de percentages zoals deze gelden bij de Cao Huisartsenzorg, alsook het beperken van de dubbele vergoeding bij een beëindiging wegens bedrijfseconomische redenen (artikel 6 Cao) tot de wettelijke transitievergoeding.

Indienen en AVV van de Cao Apotheken

Na instemming van alle cao-partijen wordt de Cao voorgelegd aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, met daarbij een verzoek tot algemeen verbindend verklaring (AVV) van de afspraken. Door een AVV is de Cao op alle medewerkers in het apotheekteam van toepassing (met uitzondering van de apothekers in dienstverband) en wordt concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegen gegaan.

Omdat het aanvragen en algemeen verbindend verklaren 2 tot 3 maanden kan duren zijn de afspraken veelal ingepland voor april 2019. Gemaakte afspraken kunnen namelijk niet met terugwerkende kracht algemeen verbindend worden. Er zijn geen afspraken gemaakt die met terugwerkende kracht zouden moeten worden uitgevoerd.

Navigatie
Contact

Hebt u een vraag?
Neem dan contact op met de VZA:

Aanmelden

 
Word lid van de VZA

 

Lid worden van VZA? Aanmelden

Back to top