Document acties

U bent hier: Home / Actueel / Nieuws / Onderhandelaarsakkoord Cao Apotheken 2016-2017 en Cao Bedrijfsfonds Apotheken 2017-2019

Onderhandelaarsakkoord Cao Apotheken 2016-2017 en Cao Bedrijfsfonds Apotheken 2017-2019

14-02-2017

Onderhandelaars van VZA, ASKA en vakbonden FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn hebben de afgelopen weken een doorbraak bereikt en een onderhandelaarsakkoord gesloten over de cao Apotheken en de cao Bedrijfsfonds Apotheken (SBA).

 

Onderhandelaarsakkoord cao Apotheken en cao BA (Bedrijfsfonds Apotheken)

 Den Haag 14 februari 2017 

Onderhandelaars van VZA, ASKA en vakbonden FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn hebben de afgelopen weken een doorbraak bereikt en een onderhandelaarsakkoord gesloten over de cao Apotheken en de cao Bedrijfsfonds Apotheken (SBA).

 De cao Apotheken wordt afgesloten voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 april 2017 en de cao BA van 1 april 2017 tot en met 30 september 2019. Het akkoord over beide cao’s wordt deze week met een positief advies voorgelegd aan de achterbannen. Na instemming van alle partijen worden beide cao’s voorgelegd aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met een verzoek om de afspraken algemeen verbindend te verklaren. Op die wijze gelden de afspraken voor alle medewerkers werkzaam in de openbare farmacie, met uitzondering van de apothekers in loondienst. 

Er is overeenstemming over een aantal belangrijke zaken voor medewerkers:

-           een structurele loonsverhoging van 1% per 1 maart 2016;

-           een structurele loonsverhoging van 0,75% per 1 september 2016;

-           een structurele loonsverhoging van 0,675% per 1 april 2017. 

Cao-partijen zijn eveneens overeengekomen dat in april 2017 een eenmalige uitkering van 1,25% over het bruto jaarsalaris 2015 wordt uitgekeerd, voor werknemers die in april 2017 in dienst zijn bij een werkgever die onder de werkingssfeer van de cao Apotheken valt.  

Daarnaast zal de cao aan de huidige wet –en regelgeving worden aangepast. 

Tevens sluiten cao-partijen zich aan bij de landelijke afspraken in het kader van de Star over de reparatie van de opbouw en de duur van de WW en WGA.

Het voortbestaan van de Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (SBA) is gewaarborgd met de nieuwe afspraken. De verplichte afdracht voor de SBA bedraagt 0,38% voor de periode van 1 april 2017 tot en met 30 september 2019. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de onderhandelaars: 

VZA: Diederik Bolhuis: 06-41485509

ASKA: Amasja Tromp: 06-51535011

FNV Zorg & Welzijn: Jan Wagenaar: 06-15826877

CNV Zorg & Welzijn: Marga Meere: 06-20392483

 

 

Lid worden van VZA? Aanmelden

Back to top