Document acties

U bent hier: Home / Actueel / Nieuws / FAQ Loonsverhogingen en eenmalige uitkering Cao Apotheken 2017-2019

FAQ Loonsverhogingen en eenmalige uitkering Cao Apotheken 2017-2019

11-03-2019

Wanneer moeten de (na)betalingen worden gedaan?

De eenmalige uitkering van 1,5% (berekend over het bruto jaarsalaris 2018) dient in april 2019 te worden betaald. Het ligt het meest voor de hand om dat met de salarisrun van die maand te doen.

De structurele loonsverhogingen van 2% dient u te betalen vanaf de maand april 2019.

De loontabellen met de structurele loonsverhoging per 1 april 2019, kunt u vinden onder Cao’s voor apotheekmedewerkers.

Hoe moet er worden omgegaan met het VZA-advies om het loon per 1 juli 2018 met 1,5% te verhogen?

De VZA heeft haar leden in juni 2018 geadviseerd om een loonsverhoging van 1,5% toe te passen per 1 juli 2018. Cao-partijen hebben niet bedoeld dat de loonsverhogingen uit de Cao bovenop die geadviseerde loonsverhoging zou komen, zoals ook in het Onderhandelingsresultaat staat.

Concreet betekent dit dat werkgevers die de loonsverhogingen in 2018 niet (of niet volledig) hebben toegepast, deze loonsverhogingen met en/of naar het percentage dienen te verhogen. Werkgevers die het advies van de VZA wel hebben toegepast, dienen dit te verrekenen met de nieuwe Cao-afspraken.  

Bijvoorbeeld: hebt u per 1 juli 2018 een loonsverhoging van 1,5% toegepast, dan betekent een verhoging van 0,5% per 1 april 2019.

Wanneer heeft een werknemer recht op de eenmalige uitkering van 1,5%?

Deze eenmalige uitkering betreft het compenseren van het loon over 2018. Cao-partijen hebben gemeend dat er geen verschil moet bestaan tussen werkgevers die VZA- en ASKA-lid zijn en werkgevers die dit niet zijn, zodat zij hebben afgesproken dat deze eenmalige uitkering moet worden betaald aan werknemers die in april 2019 in dienst zijn. Daarmee komt deze afspraak in aanmerking voor een algemeen verbindend verklaring, waardoor hij voor iedereen in de branche geldt. 

Dat houdt in dat alle werknemers die in april 2019 bij u in dienst zijn, recht hebben op deze eenmalige uitkering. Dat geldt ook voor werknemers die in 2018 nog niet bij u in dienst waren. Het is voor deze situatie raadzaam om de werknemer te vragen om de jaaropgaaf over 2018 te verstrekken, zodat u (of uw administratiekantoor) de hoogte van de eenmalige uitkering kunt berekenen.  

Was een werknemer in 2018 niet in dienst bij een apotheek die onder de werkingssfeer van de Cao Apotheken valt, dan is het logisch dat deze werknemer geen recht heeft op de uitkering omdat deze in 2018 buiten het bereik van de Cao Apotheken viel. 

Werknemers die vóór april 2019 bij u uit dienst gaan, hoeft u deze eenmalige uitkering dus niet te betalen.

Lid worden van VZA? Aanmelden

Back to top